Så här kan ett besök hos Naprapat Carin Möller se ut

Grundlig anamnes

Du får ge en utförlig redogörelse för dina smärtor, tidigare sjukdomar och skador. Allt för att vi ska få en så komplett bild som möjligt av ditt problem.

Diagnostiserande

Vi gör en grundlig undersökning där vi med hjälp av anamnes (sjukhistoria) och därefter följande relevanta tester kommer fram till en diagnos.

Behandling och hemövningar

En åtgärdsplan med behandling och/eller övningar inleds. Olika behandlingsmetoder används beroende på besvär och orsak.